“НЭГДЬЕ” аянд аймгийн Эрүүл мэндийн газар нэгдлээ

#НЭГДЬЕ

✅Авлигатай Тэмцэх газраас Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Авлигатай тэмцэх таван ажиллагаа”-ны нэг арга хэмжээ болох “Шүгэл ажиллагаа”-ны хүрээнд авлигын эсрэг үйл хэрэгт иргэн бүрийн оролцоог ханган хүнд суртал, чирэгдлийг бууруулах, авлигыг мэдээлж, шүгэл үлээхийг уриалсан соён гэгээрүүлэх “НЭГДЬЕ” аянд нэгдлээ.

#Нэгдье

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *