“СУРГУУЛИЙН ЭМЧ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАГШ НАРЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ НЬ СУРГАЛТ”

“СУРГУУЛИЙН ЭМЧ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАГШ НАРЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ НЬ СУРГАЛТ”-ыг 2022 оны 10-р сарын 20-21-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Уг сургалтанд Хөвсгөл аймгийн ерөнхий боловсролын 26 сургуулийн Эрүүл мэндийн багш, 24 сургуулийн эмч нар хамрагдаж байна. Энэ удаагийн чадавхжуулах сургалтыг Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газар Хөвсгөл аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар хамтран зохион байгуулж байна.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *