“СҮРЬЕЭГҮЙ СУМ” зорилтот хөтөлбөр

“СҮРЬЕЭГҮЙ СУМ” зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд АЛАГ-ЭРДЭНЭ суманд МСЭМХ-ноос хэрэгжүүлж буй дэд төслийн хүрээнд Сумын эрүүл мэндийн төвтэй хамтран Сүрьеэгийн чиглэлээр ажиллах 12 Олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтан бэлтгэх сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

✅ Дэд төслийн хүрээнд МСЭМХ-ны Салбар хороо, Эрүүл мэндийн газар “Сүрьеэгийн тусламж, үйлчилгээнд дэмжлэгт хяналт”-ын үйл ажиллагааг Алаг-Эрдэнэ Сумын эрүүл мэндийн төвд хийж гүйцэтгэлээ.

✅ Мөн Сумын эрүүл мэндийн ажилтнууддаа дэд төсөл болон сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээний талаарх бодлого, чиглэл Сумын эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх тусламж үйлчилгээний талаар сургалт зохион байгууллаа.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *