Маанар төсөл хэрэгжиж байна

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Хөвсгөл аймагт Эрүүл мэндийн яамны захиалгаар МСЭМХ-ны салбар хороо “Сумын эрүүл мэндийн төв Хөгжлийн түлхүүр” ТББ-тай хамтран “МААНАР” жижиг төсөл хэрэгжүүлж байна.

✅Тус төслийн хүрээнд “Алслагдсан бүс нутгийн иргэдийн мэдээлэл харилцааг бэхжүүлэх” зорилгоор 3 чиглэлийн сургалтыг Рэнчинлхүмбэ суманд зохион байгууллаа.

✅Рэнчинлхүмбэ сумын шийдвэр гаргагч нар, эрүүл мэндийн төвийн эмч, эмнэлгийн ажилтнууд, иргэдийн дундаас сонгогдсон Олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтнууд оролцсон

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *