МААНАР ТӨСӨЛ нь Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Эрүүл мэндийн яамны захиалгаар хэрэгжиж байна

МААНАР ТӨСӨЛ нь Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Эрүүл мэндийн яамны захиалгаар хэрэгжиж байна.

Уг төслийн хүрээнд Баянзүрх суманд алслагдсан бүс нутгийн иргэдийн мэдээлэл харилцааны бэлэн байдлыг бэхжүүлэх зорилгоор сумын шийдвэр гаргагч, эрүүл мэндийн эмч, ажилтнууд, олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтнуудын сургалт зохион байгуулж байна.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *