Чанарын менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын гэрчилгээг авлаа

Чанарын менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын 2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн №Б-22/028 дугаар тогтоолоор Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн газарт ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоо олон улсын стандартыг нэвтрүүлж, баталгаажуулалтын гэрчилгээг 3 жилийн хугацаатайгаар олголоо. Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн World standard consulting ХХК -ны зөвлөх нартаа баярлалаа, хамтран ажилласан Эрүүл мэндийн газрын хамт олондоо талархал илэрхийлж байна.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *