Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Мэдээ мэдээлэл

Хууль эрх зүй

Багц цагаар мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авахад

25 ба түүнээс дээш жил ажиллаж байгаа эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авахад

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл нөхөн авахад

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *