Эрт илрүүлэх үзлэгийн баг Хөвсгөл аймагт ажиллаж байна

Эрт илрүүлэх үзлэгийн алслагдсан орон нутгийн иргэдэд хүрч үйлчлэх нарийн мэргэжлийн мэргэшсэн эмнэлэг Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг -ийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын баг Хөвснөл аймагт ажиллаж байна.

7 сарын 2-нд Алаг-Эрдэнэ сум

7 сарын 3-4-нд Тосонцэнгэл сум

7 сарын 5-6-нд Их-Уул сум

7 сарын 7-8-нд Тариалан суманд үргэлжилж хэрэгжинэ.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *