Шүдний эмчтэй 8 сум Эрүүл мэндийн даатгалтай шууд гэрээлж, шүдний эмчгүй сумдад хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай гэрээлж хамтран ажиллаж эхэллээ.

Монгол улсын Засгийн газрын 322 дугаар тогтоол,

✅ Эрүүл мэндийн сайд, Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайдын хамтарсан 2024 оны 01 сарын 19-ны өдрийн А/27, А/25 дугаар “Эрүүл шүд” арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллага бүрт шүд, эрүү нүүрний тусламж үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор

✅Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргын А/53 дугаар тушаал гарч сум бүрт эрүүл мэндийн даатгалаар шүдний тусламж үйлчилгээ үзүүлэхээр боллоо.

✅Шүдний эмчтэй 8 сум Эрүүл мэндийн даатгалтай шууд гэрээлж, шүдний эмчгүй сумдад хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай гэрээлж хамтран ажиллаж эхэллээ.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *