Дэмжлэгт хяналт, үнэлгээ хийгдэж байна

Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын баталсан удирдамжийн дагуу НЭМТөвийн дарга Б.Гэрэлтуяа, ЭМУХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Ж.Нансалмаа, Мэргэжилтэн М.Даваамөнх, П.Лхагвасүрэн, жолооч Т.Бат-бэх нар Төмөрбулаг, Галт, Жаргалант, Шинэ-Идэр сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд дэмжлэгт хяналт, үнэлгээг 2023оны10дугаар сарын 21-ний өдрөөс 10дугаар сарын 27-ний өдрүүдэд ажиллаж байна.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *