ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН АЛАГ-ЭРДЭНЭ СУМЫН ЭРХЭЛ НУУРТ УС НАМГИЙН ШУВУУДЫН ТООЛЛОГО ХИЙЛЭЭ

2023 оны календарьчилсан төлөвлөгөөний дагуу 2023 оны 7-р

сарын 19-20-ны өдрүүдэд ЗӨСТ -ийн дарга Б.Уртнасан, биологич Ү.Уяа-Эрдэнэ, шимэгч судлалын лаборант Ж.Саранцэцэг, амьтан судлалын лаборант Э.Ундрахбаяр, жолооч Д.Ням-Очир нар Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгоны ЭМТ-ийн халдварт өвчнөөс

сэргийлэх сэжигтэй дуудлагын бэлэн байдалд хяналт хийх үнэлэх,” Эрхэл” нууранд ус намгийн шувууд тоолох ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тооллогод 11 зүйлийн 834 шувуу тоологдсон. Үүнээс 385 нь бие гүйцсэн, 449 нь залуу шувуу байсан. Мөн шувуудын төрх байдал зан төлөвт ажиглалт хийхэд ямар нэг өөрчлөлт ажиглагдсангүй, үхсэн шувуу, шувууны сэг зэм тааралдсангүй тайван байлаа.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *