Тосонцэнгэл, Тариалан суманд зорилтот бүлгийн хүн ам, сүрьеэгийн хавьтлын үзлэгийг зохион байгууллаа

Глобал сангийн дэмжлэгтэй МСЭМХ-ны хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд Аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, МСЭМХ-ны Хөвсгөл аймаг дахь салбар хороо хамтран Тосонцэнгэл, Тариалан суманд зорилтот бүлгийн хүн ам, сүрьеэгийн хавьтлын үзлэгийг зохион байгууллаа. үзлэгийн бэлтгэлийг хангаж, үзлэгт хамрагдах хүн амын судалгааг гаргаж иргэдэд зар мэдээлэл хүргэн үзлэгийг хамтран зохион байгуулж байгаа Тариалан, Тосонцэнгэл СЭМТ-ийн хамт олондоо баярлалаа. Эрт илрүүлэг үзлэгээс гадна СЭМТ-ийн эмч, мэргэжилтнүүд сургалт хийж, ЗДТГ, ЕБС-ын удирдлага ажилтнууд болон СӨББ-ын эцэг эхчүүдэд сүрьеэгийн тухай ойлголт, ХБӨ болон халдвар өвчний урьдчилан сэргийлэлт эрт илрүүлэг үзлэгийн ач холбогдол, иргэдийн оролцооны талаар сургалт хийж мөн сорьц тээвэрлэлт, мантугийн сорил тавих арга аргачилал болон сүрьеэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний дэмжлэгт хяналт хийж зөвлөмж өглөө.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *