Хүчирхийллийн хохирогч болон хүчирхийлэл үйлдэгчдэд сэтгэл заслын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх арга техник

НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр “Хүчирхийллийн хохирогч болон хүчирхийлэл үйлдэгчдэд сэтгэл заслын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх арга техник” сургалтыг манай аймагт зохион байгуулж байна. Уг сургалтанд 23 сумдын хамтарсан багийн төлөөлөл эрүүл мэндийн төвийн их эмч, нийгмийн ажилтан, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн сэтгэц наркологийн тасгийн эмч мэргэжилтнүүд оролцож байна. Сургалтын үйл ажиллагааг Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн ерөнхий захирлын үүргийг хавсран гүйцэтгэгч, дэд захирал В. Баярмаа баг бүрэлдэхүүний хамт зохион байгуулж байна

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.