Хөвсгөл аймагт НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн Шадар суурин төлөөлөгч Аяако Кайно ажиллаж байна

Ажлын багт Боловсролын ахлах мэгэжилтэн Н.Цэрэннадмид, Хоол тэжээлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Л.Мөнхжаргал, Төсвийн асуудал хариуцсан ажилтан Б.Мөнх-Эрдэнэ, орон нутгийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Б.Зоя нар хамтран ажиллав. Эрүүл мэндийн чиглэлээр Далайн-Элбэрэлт өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ажлын байранд эх хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагаатай танилцсан. Аймгийн хэмжээнд хэрэгжсэн Хүүхдэд ээлтэй аймаг хөтөлбөрийн тогтвортой байдлыг хангах бодлого стратеги, түүний хэрэгжилттэй удирдлагуудын түвшинд хэлэлцүүлэг хийгдлээ.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.