Зарлагдсан ажлын байр

1Хөвсгөл аймгийн Шинэ-Идэр Сум дундын эмнэлэгШинэ-Идэр сумын Эрүүл мэндийн төвУдирдахТөрийн үйлчилгээШинэ-Идэр сумын Эрүүл мэндийн дарга Файл үзэх1НээлттэйБүртгүүлэх
2Хөвсгөл аймгийн Улаан-Уул Сум дундын эмнэлэгУлаан-Уул сумын Эрүүл мэндийн төвУдирдахТөрийн үйлчилгээУлаан-Уул сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга Файл үзэх1НээлттэйБүртгүүлэх
3Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур Хүн эмнэлэгЦагааннуур сумын Эрүүл мэндийн төвУдирдахТөрийн үйлчилгээЦагааннуур сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга Файл үзэх1НээлттэйБүртгүүлэх
4Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр Хүн эмнэлэгЧандмань-Өндөр сумын Эрүүл мэндийн төвУдирдахТөрийн үйлчилгээЧандмань-Өндөр сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга Файл үзэх1НээлттэйБүртгүүлэх
5Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх Хүн эмнэлэгБаянзүрх сумын Эрүүл мэндийн төвУдирдахТөрийн үйлчилгээБаянзүрх сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга Файл үзэх1НээлттэйБүртгүүлэх
6Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган Хүн эмнэлэгЭрдэнэбулган сумын Эрүүл мэндийн төвУдирдахТөрийн үйлчилгээЭрдэнэбулган сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга Файл үзэх1НээлттэйБүртгүүлэх
7Хөвсгөл аймгийн Ханх Хүн эмнэлэгХанх сумын Эрүүл мэндийн төвУдирдахТөрийн үйлчилгээХанх сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга Файл үзэх1Нээлттэй

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.