“СҮРЬЕЭГҮЙ СУМ” зорилтот хөтөлбөрийг танилцууллаа

Монголын Сумын эмч, мэргэжилтнүүдийн холбоо, Хөвсгөл аймгийн Сумын эмч, мэргэжилтнүүдийн салбар хороо хамтран аймгийн Сумдын Эрүүл мэндийн төвүүдийн дарга нарт “Эрүүл мэндийн төвүүдийн менежментийг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулж нийт 23 сумын ЭМТ-үүдийн дарга нар оролцлоо. Сургалтын үеэр МСЭМХ-оос санаачлан хэрэгжүүлж буй “СҮРЬЕЭГҮЙ СУМ” зорилтот хөтөлбөрийг танилцуулж, холбооны Ерөнхийлөгч Ц.Ганхүү, аймгийн ЭМГ-ын дарга М.Үүрийнбаяр нар хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.