“Эрүүл мэндийн цахим шилжилт” бүсийн сургалтыг Аймгийн Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулж байна

Эрүүл мэндийн салбарт “Эрүүл мэндийн цахим шилжилт” хийгдэж байгаатай холбогдуулан сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах бүсийн сургалтыг Аймгийн Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулж байна. Уг сургалтыг одоогоор Их-Уул, Алаг-Эрдэнэ сумдад бүсийн 9 сумын Эрүүл мэндийн төвийн 90 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг хамруулан сургалтын амжилттай зохион байгууллаа.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *