ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ  ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ ГИШҮҮДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРГУУЛТАД УРЬЖ БАЙНА. 

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хянан шийдвэрлэх, Эрүүл мэндийн байгууллагын түвшинд эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн асуудлаар санал, дүгнэлт , зөвлөмж шийдвэр гаргах  чиг үүрэг бүхий ОРОН ТООНЫ БУС, хөндлөнгийн байгууллага “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороонд” сайн дурын үндсэн дээр ажиллах хүсэлтэй эмч, эм зүйч, сувилагч, тусгай  мэргэжилтэн, сэтгэл зүйч, иргэний  нийгмийн  төлөөлөлийг сонгох  сонгон  шалгаруулалтыг зарлаж байна

  №  Ажиллах  мэргэжлийн  чиглэл  Ажиллах  хүний  тоо             Тавигдах  шаардлагаБүрдүүлэх  матеирал
        1    Хүний  их  эмчийн  төлөөлөл      11.Мэргэжлээрээ 8-аас доошгүй жил ажилласан байх, 2.Ёс зүйн зөрчилд холбогдож байгаагүй
3. Ёс зүйн чиглэлээр ажиллах сонирхолтой.
4. Ёс зүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж байсан буюу ажиллаж байсан бол давуу тал болно

1.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороонд ажиллахыг хүссэн өргөдөл;
2. Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт анкет;
3. Ажиллаж буй байгууллагын тодорхойлолт
4. Мэргэжлийн диплом, ёс зүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж байсан бол гэрчилгээний хуулбар;
5. Ашиг сонирхлын болон ёс зүйн зөрчилд холбогдоогүй талаарх ажиллаж буй байгууллагын тодорхойлолт
2Сувилагчийн төлөөлөл 1
3Эх  баригч, бага  эмчийн  төлөөлөл1
4Эм  зүйн  төлөөлөл1
5      Нийгмийн  ажилтан, сэтгэл  зүйчийн  төлөөлөл11.Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх, 2.Ёс зүйн зөрчилд холбогдож байгаагүй
3. Ёс зүйн чиглэлээр ажиллах сонирхолтой.
4. Ёс зүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж байсан болон  сэтгэл  зүйн,  зөвлөгөө  өгөх,  эвлэрүүлэн зуучлалын  сургалтад  хамрагдаж  байсан  бол давуу  тал  болно

1.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороонд ажиллахыг хүссэн өргөдөл;
2. Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт анкет;
3. Ажиллаж буй байгууллагын тодорхойлолт
4. Мэргэжлийн диплом, ёс зүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж байсан бол гэрчилгээний хуулбар;
5. Ашиг сонирхлын болон ёс зүйн зөрчилд холбогдоогүй талаарх ажиллаж буй байгууллагын тодорхойлолт
    6    Иргэний  нийгэм, салбар холбоодын  төлөөлөл11.Ёс зүйн зөрчилд холбогдож байгаагүй
2. Ёс зүйн чиглэлээр ажиллах сонирхолтой.
3. Ёс зүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж байсан болон ёс  зүйн салбар  хороонд  ажиллаж  байсан бол  давуу тал болно
1.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороонд ажиллахыг хүссэн өргөдөл;
2. Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт анкет;
3. Салбар  холбооны тодорхойлолт
4. Их, дээд сургууль төгссөн   диплом, ёс зүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж байсан бол гэрчилгээний хуулбар;
5. Ашиг сонирхлын болон ёс зүйн зөрчилд холбогдоогүй талаарх ажиллаж буй байгууллагын тодорхойлолт
  7  Иргэдийн  төлөөлөл1.1.Ёс зүйн зөрчилд холбогдож байгаагүй
2. Ёс зүйн чиглэлээр ажиллах сонирхолтой.
3. Ёс зүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж байсан  бол  давуу  тал  болно
1.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороонд ажиллахыг хүссэн өргөдөл;
2. Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт анкет;
3. Багийн  засаг  даргын  тодорхойлолт
4. Их, дээд сургууль төгссөн   диплом, ёс зүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж байсан бол гэрчилгээний хуулбар;
5. Ашиг сонирхлын болон ёс зүйн зөрчилд холбогдоогүй талаарх ажиллаж буй байгууллагын тодорхойлолт

Материалыг 2022 оны 07 дугаар  сарын 21-нөөс  2022 оны 09 дугаар  сарын 05-ний өдрийг  хүртэл 9:00–17:00 цагийн хооронд Эрүүл мэндийн газарт цаасаар эсвэл khuvsgulyoszui@gmail.comцахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Хаяг: Хөвсгөл  аймгийн Мөрөн т сум 8-р баг  Эрүүл мэндийн  газрын  байр
Сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг 88068400, 70383586  дугаарын утсаар лавлана уу.

ХӨВСГӨЛ  АЙМГИЙН  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН  ГАЗАР

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *