Олон Улсын Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлж байна

Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газар нь 2021-2022 онд хугацаанд “ВОРЛД СТАНДАРТ КОНСАЛТИНГ”ХХК-тай хамтран Олон Улсын Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэх сургалт, зөвлөх үйлчилгээний ажлыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдрөөс эхлэн 7 хоног зохион байгуулан ажиллаж байна. Зөвлөх үйлчилгээг “ВОРЛД СТАНДАРТ КОНСАЛТИНГ”ХХК-ны Ахлах зөвлөх Б.Ганболд, зөвлөх Т.Бадамсэд нар ЭМГазрын хамт олонд болон ажлын хэсгийн гишүүдэд сургалт, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээг хүргэж байна. ЭМГазар 2022.04.06

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.